Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน

Advertisements

Presentationspm18

งานนำเสนอของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ประกาศกีฬา สพฐ.แต่งตั้งผู้ควบคุมทีม

หนังสือนำส่งโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา
หนังสือนำส่งโรงเรียนสังกัดประถมศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ    

***********

แอร์โรบิค
กรีฑา (แก้ไข)
กรีฑานักกีฬาพิการ
แชร์บอล
แชร์บอลนักกีฬาพิการ
เซปัคตระกร้อ
เซปัคตระกร้อนักกีฬาพิการ
ตระกร้อลอดห่วง
เทเบิลเทนนิส
แบตมินตัน(แก้ไข)
เปตอง
เปตองนักกีฬาพิการ
ฟุตบอล
วอลเลย์บอลในร่ม
วอลเลย์บอลชายหาด
ฟุตซอล
ฟุตซอลนักกีฬาพิการ
ว่ายน้ำ
แฮนด์บอล

รายชื่อนักเรียนกีฬา(นักเรียนปกติ) iconnew(3)
รายชื่อนักเรียนกีฬา(นักเรียนพิการ)iconnew(3)

ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ.ระดับภาคกลางiconnew(3)

เทเบิลเทนนิส
กรีฑา
กรีฑาคนพิการ
เซปัคตะกร้อ
แบดมินตัน

***กีฬา สพฐ.ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก***              logo

 {กำหนดการพิธีเปิด}          ขอเชิญนักกีฬาร่วมเดินในพิธีเปิด จังหวัดละ 100 คน

–  สถานที่พักและเบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานที่พัก
รายชื่อผู้ประสานงานจัดการแข่งขันกีฬา
กำหนดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์
กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม
iconnew(3)**หมายเหตุ   ขอเปลี่ยนแปลงประชุมผู้จัดการทีม
เทเบิลเทนนิส    จากเดิมวันที่ 19 ธ.ค. 2555  เป็นวันที่ 20 ธ.ค. 2555 เวลา 09.00 น.
เซปัคตะกร้อ      จากเดิมวันที่ 15 ธ.ค. 2555 เป็นวันที่ 14  ธ.ค. 2555 เวลา  15.30  น.

ตารางการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลชายหาด                                                   – เซปัคตะกร้อ
– วอลเลย์บอล                                                                ตารางการแบ่งสาย
รุ่นอายุ 12 ปี                                                                 ตารางรอบสอง
รุ่นอายุ 14 ปี                                                                 โปรแกรมรวมตะกร้อ
รุ่นอายุ 16 ปี                                                                 จับฉลากลอดห่วง
– แชร์บอล                                                                    โปรแกรมตะกร้อลอดห่วง
หนังสือเชิญประชุม                                                           จำนวนทีม
รุ่นอายุ 12,15 ปี หญิง                                                      ระเบียบการแข่งขัน
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง                                                        – เซปัคตะกร้อคนพิการ
แผนที่โรงเรียน

ฟุตบอล  18 ปี                                                           – กรีฑา

– ฟุตซอล                                                                    – เปตอง
ฟุตซอล 12 ปี
ฟุตซอล 15 ปี                                                             – เทเบิลเทนนิส    
                                                                                     ***ติดตามผลการแข่งขัน

– แบตมินตัน                                                                 – แอโรบิกมวยไทย
โปรแกรมการแข่งขัน
อายุ 12 ปี                                                                  – แฮนด์บอล
อายุ 15 ปี                                                                     โปรแกรมการแข่งขัน
อายุ 18 ปี                                                                     ผลจับฉลาก